Metalo konstrukcijos sėkmingai naudojamos šiuolaikinėje statyboje. Jos užtikrina aukštą pastatų ir statinių patikimumo lygį. Taip pat jos leidžia sukurti įdomius architektūros ir dizaino projektai.

Tiek užsakovams, tiek rangovams yra svarbu užtikrinti, kad objekto statybos ir montavimo darbų organizavimas, statinio statybos arba technologinės įrangos montavimo tempai būtų aukščiausio lygio. Tačiau įmonės atstovai ne visada turi pakankamai kompetencijos išspręsti svarbius techninius klausimus arba įmonei trūksta kvalifikuotų darbuotojų.

Statybos ir montavimo darbų atilikimą reglamentuoja standartai. Šių darbų atlikimą turi kontroliuoti apmokyti specialistai, turintys praktinės patirties. Dėl netinkamos darbo eigos kontrolės atsiranda daug rimtų trūkumų, kuriuos pašalinti gali būti labai sunku ir brangu, arba kurių praktiškai neįmanoma pašalinti.

Mes siūlome jums daugybę paslaugų, kurios leidžia užtikrinti planuojamą metalo konstrukcijų montavimą objekte, pašalinti su darbų organizavimu susijusią riziką ir užtikrinti numatytą objekto įvedimą į eksploataciją.