UAB “Metalo auditas” atlieka metalo konstrukcijų auditą gamybinėmis sąlygomis užsakovo, kuris pateikia užsakymą gamintojui, prašymu. Mūsų įmonė taip pat atlieka metalo konstrukcijų gamyklų išankstinį sertifikavimo auditą pasirengimo sertifikavimui pagal EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN 1090 ir EN ISO 3834 standartus metu.

Mūsų specialistai įvertina gamybos valdymo specifiką (vadovų įsipareigojimai, išteklių valdymas, orientacija į klientus, vykdytojų atsakomybė ir įgaliojimai, gamybos proceso planavimas).

welder

Gamybos proceso kontrolė (FPC):

Apima gamyklos kontrolės dokumentų tikrinimą, pirminio bandymo (Initial Type Testing, ITT) protokolo peržiūrą, užsakymų vykdymo procedūrų ir apimties patikrinimą, žymėjimą CE ženklu ir atitikties deklaracijos turėjimą.

Inspektorius įvertina tiekiamų medžiagų (konstrukcinių plienų, plieno liejinių, suvirinimo medžiagų, mechaninių tvirtinimo detalių ir kt.) įsigijimo ir kontrolės procesus, gamybos paruošimo ir užsakymų vykdymo procesus.

Atidžiai kontroliuojamas suvirinimo planas. Jis apima personalo rengimą: suvirintojų, suvirinimo koordinatorių ir neardomosios kontrolės specialistų atestaciją.

Dėmesys sutelkiamas į paviršiaus paruošimą apsaugai nuo korozijos ir dažymui. Kontroliuojama matavimo ir gamybinė įranga (sąrašas, identifikacija, techninio aptarnavimo periodiškumas).

weld
Technologinės įrangos suvirinimas, Utena

Inspektorius stebi, kaip vykdomi techniniai reikalavimai:

 • detalių paruošų apdorojimas;
 • sandūrų paruošimas;
 • metalo konstrukcijų surinkimas;
 • paruošiamasis pašildymas (jei reikia);
 • laikinos jungtys;
 • suvirinimo siūlių atlikimas;
 • terminis apdorojimas po suvirinimo (jei reikia);
 • tikrinimas ir bandymai;
 • procesų identifikavimas ir atsekamumas;
 • atliktų operacijų įrašai;
 • vykdomosios dokumentacijos rengimas.


Statybos auditas

Reikia pagalbos kuriant pramoninius sprendimus? Kreipkitės į mus visais techniniais klausimais, susijusiais su metalinių konstrukcijų gamyba ir gamybos procesų tobulinimu.