Mūsų įmonė užsakovo vardu vykdo administracinį valdymą objekte bei atlieka techninę statybos ir montavimo darbų kontrolę.

Valdymas ir kontrolė apima:

  • Darbų grafiko, konstrukcijų montavimo eiliškumo plano sudarymą.
  • Rangovo pasirengimo atlikti darbus patikrinimą, reikiamų leidimų ir sertifikatų, būtinų atliekant suvirinimo ir montavimo darbus, turėjimo patikrinimą.
  • Suvirinimo darbų protokolų ir žurnalo, procedūrų aprašymo tikrinimą, naudojamų medžiagų ir jų sertifikatų kontrolę.
  • Apžiūrimosios suvirinimo kontrolės, neardomosios suvirinimo kontrolės protokolų tikrinimą, neardomosios kontrolės personalo pažymėjimų tikrinimą.
  • Gamintojo tiekiamų pagamintų metalo konstrukcijų pristatymo grafiko kontrolę, taip pat tiekiamų gaminių kokybės tikrinimą. Prireikus, konstrukcijų gamybos plano kontrolę gamyklos sąlygomis.
  • Darbų atlikimo laikotarpių laikymosi užtikrinimą bei suvirinimo ir montavimo darbų kokybės kontrolę. Tikslių instrukcijų, susijusių su visų suvirinimo ir montavimo darbų rūšių atlikimu, pateikimą darbuotojams. Jei reikia, dirbančių darbuotojų testavimą.
  • Visos reikalingos dokumentacijos rengimą objekto perdavimui ir jo įvedimui į eksploataciją.

Jūs galite sutelkti dėmesį į projekto įgyvendinimą, o mes atliksime visą organizacinį ir techninį darbą. Jei jus domina šis pasiūlymas, praneškite mums apie jūsų projektą.