Our website uses cookies to improve and personalize your experience. By using this website, you consent to the use of cookies. Please click on the button beside to check our Privacy Policy.

Mūsų įmonė užsakovo vardu vykdo administracinį valdymą objekte bei atlieka techninę statybos ir montavimo darbų kontrolę.

Valdymas ir kontrolė apima:

  • Darbų grafiko, konstrukcijų montavimo eiliškumo plano sudarymą.
  • Rangovo pasirengimo atlikti darbus patikrinimą, reikiamų leidimų ir sertifikatų, būtinų atliekant suvirinimo ir montavimo darbus, turėjimo patikrinimą.
  • Suvirinimo darbų protokolų ir žurnalo, procedūrų aprašymo tikrinimą, naudojamų medžiagų ir jų sertifikatų kontrolę.
  • Apžiūrimosios suvirinimo kontrolės, neardomosios suvirinimo kontrolės protokolų tikrinimą, neardomosios kontrolės personalo pažymėjimų tikrinimą.
  • Gamintojo tiekiamų pagamintų metalo konstrukcijų pristatymo grafiko kontrolę, taip pat tiekiamų gaminių kokybės tikrinimą. Prireikus, konstrukcijų gamybos plano kontrolę gamyklos sąlygomis.
  • Darbų atlikimo laikotarpių laikymosi užtikrinimą bei suvirinimo ir montavimo darbų kokybės kontrolę. Tikslių instrukcijų, susijusių su visų suvirinimo ir montavimo darbų rūšių atlikimu, pateikimą darbuotojams. Jei reikia, dirbančių darbuotojų testavimą.
  • Visos reikalingos dokumentacijos rengimą objekto perdavimui ir jo įvedimui į eksploataciją.

Jūs galite sutelkti dėmesį į projekto įgyvendinimą, o mes atliksime visą organizacinį ir techninį darbą. Jei jus domina šis pasiūlymas, praneškite mums apie jūsų projektą.